Led Verlichting

Amazone / Zuid Amerika

Ook hier kan een behoorlijk varierende onderverdeling in worden gemaakt, maar in dit geval vanwege de grote variatie met b.v. veel of weinig beplanting, verwijzen wij U naar het staatje waarin een verdeling qua kleur e.d. wordt gegeven, hier is uitgegaan van gemiddelde waardes.


Mangrove wortels onder water in Zuid Amerika Biotoop


Amazone Biotoop