Led Verlichting

Gezelschaps Aquaria

De naam zegt het al, dit is niet zozeer een aanduiding van een biotoop, maar eigenlijk meer wat men zoals in de volksmond gebruikelijk wordt aangegeven als "gezelschaps aquarium" een bij elkaar gezocht bestand aan vissen en planten die niet noodzakelijkerwijze uit dezelfde biotopen hoeven te komen.

Afhankelijk van de soorten vis en planten, is ook hier de keuze van het licht van eminent belang, daar niet alleen de vissen zich "thuis" moeten voelen, maar ook de planten blijven leven en liefst zo natuurgetrouw mogelijk groeien en tot wasdom komen.

Onderstaand een aantal voorbeelden.