Led Verlichting

Malawi / Tanganyika

Voor dit biotoop is uit ervaring gebleken, dat er een aantal mogelijkheden voor zijn, we kunnen deze biotopen n.l. nog eens onderverdelen in;

  1. Brandings-biotoop
  2. Overgangs-biotoop
  3. Diepwater-biotoop

Het brandings-biotoop vereist het meeste licht, de dieren die hier leven in b.v. het Tanganyika meer, zijn o.a. de Tropheus soorten, die varierend van 1 tot ongeveer 3 a 3,5 meter onder het wateroppervlak leven. Deze dieren leven hoofdzakelijk van "Aufwuchs" dit is de begroeing van algen en al wat er in leeft, op de stenen/rotsen van het meer. Dit geldt ook voor het brandings-biotoop van het Malawimeer, waar o.a. de Mbuna soorten hiervan leven.


Aufwuchs

Het overgangs biotoop, dat is weer wat dieper gelegen dan het brandings biotoop, vereist weer wat minder licht en U raad het al, het diepwater biotoop nog minder licht. Er zijn hier dus verschillende kleur combinaties voor te gebruiken, waarvan b.v. het wit in de led bars ook weer kan varieren in Kelvin waarde, maar ook kan varieren in de in de led bars te plaatsen leds qua kleur, met name blauw.

 


Brandings-Biotoop